major Włodzimierz Bystrzycki ps. Dzielny

Major Włodzimierz Bystrzycki ps. Dzielny to jeden z ostatnich żyjących Żołnierzy Wyklętych. Dzielny to były żołnierz Armii Krajowej, który w czasie wojny uczestniczył w walkach z agresorami z zachodu i ze wschodu, a po wojnie wziął udział w Powstaniu Antykomunistycznym, będąc dowódcą kompanii w oddziale partyzanckim Józefa Kurasia. Walczył bez nadziei na zwycięstwo, śmierć codziennie patrzyła mu w oczy...

Za swoją niezłomność i bezkompromisowość w walce o Wolną Polskę został wyklęty przez komunistów, był szykanowany i prześladowany, zepchnięty na margines, jeszcze do niedawna zapomniany, bez środków do życia... teraz do końca swoich dni pod opieką Fundacji Red is Bad.

major Andrzej Kiszka ps. Dąb

Najdłużej ukrywający się, po „Lalku", Żołnierz Wyklęty. Major Kiszka walczył u boku Józefa Zadzierskiego "Wołyniaka"oraz pod dowództwem Franciszka Przysiężniaka "Ojca Jana". Był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, które stawiały opór agresorom ze wschodu i z zachodu.

Pan Major został naszym podopiecznym i będzie otrzymywał od Fundacji regularną comiesięczną pomoc.

Spotkał nas olbrzymi zaszczyt ponieważ Pan Major, specjalnie na spotkanie z nami, założył swój mundur i opowiedział kilka bardzo ciekawych historii np. o tym jak spędził samotnie w lesie 8 lat, mieszkając w bunkrze, który sam wybudował.