Fundacja Red is Bad

PODPUŁKOWNIK ZBIGNIEW MATYSIAK PS. „KOWBOJ”, „DYM”

Niesamowita postać, jeden z ostatnich żyjących żołnierzy legendarnego cichociemnego mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, harcerz, kolarz i rajdowiec.

Był osadzony w areszcie przy ul. Krótkiej w Lublinie, w więzieniu na Zamku Lubelskim, w wiezieniach w Sieradzu i Mokotowie.

W 1943 roku dołączył do lubelskiej grupy konspiracyjnej, a w marcu 1944 roku do Armii Krajowej – do oddziału „Romana” w zgrupowaniu „Zapory” – gdzie dzielnie stawiał opór czerwonemu okupantowi.

„Kowboj” jako podopieczny Fundacji Red is Bad otrzymywał od nas potrzebną pomoc. Podczas jednej z naszych długich wieczornej rozmów bohater wspominał o trudach bycia Żołnierzem Wyklętym, o codziennej ciężkiej walce i zmaganiach z wrogiem. Co budujące stwierdził, że niczego nie żałuje ,że niezależnie od okoliczności, warto dalej walczyć o swoje ideały, nie tracić wiary, być niezłomnym, iść do przodu mimo przeciwności i ponad wszystko kochać Polskę…

Przyjaźń z „Kowbojem” była dla nas jedną z najważniejszych w życiu. Jego słowa zostaną dla nas na zawsze drogowskazem.

Zbigniew Matysiak zmarł 13 września 2018 roku. Na zawsze w naszej pamięci!